Kenji AIHARA
design and its aroundings.

Exhibition “Shi-Men-So-Ga” (Graphics Interchange vol.02 Tohoku -> Kansai)

2019   flyer

art work (calligraphy): Takuro GOTO (Yamagata Geijyutsu Kaiwai)
art direction / design: Kenji AIHARA (halken LLP)
flyer collaboration: akaoni, suginoshita llc, halken LLP, Katsunobu YOSHIDA
client: Graphics Interchange vol.02

Exhibition “Shi-Men-So-Ga” (Graphics Interchange vol.02 Tohoku -> Kansai)